Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
   Döner Sermaye İşletmesi'nin faaliyet alanları Laboratuar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir, basım, yayın, cilt ve üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler ve KÜSEM sürekli Eğitim merkezince verilen kurslarını  kapsamaktadır Kuruluş Amacımız
 
  Eğitim- Öğretim ve temel hizmetleri aksatmamak kaydıyla;
-Üniversitenin atıl kapasitesini (beşeri ve fiziki) değerlendirerek, öğretim elemanlarının katkısıyla üretilen mal ve hizmetleri sosyal fayda sağlamak amacıyla piyasaya sunmak;
-Elde edilen gelirlerle üniversitenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve özel bütçeye bağımlılığını azaltmak;


Yararlarımız
 1-) Üniversiteye sunduğumuz mali olanaklar ile eğitim öğretimin kalitesini, öğrenci ve personel memnuniyetini arttırırız. Devletin yükünü azaltırız.
2-) Üniversite Araştırma Fonuna tüm gelirlerimizden aktardığımız pay ile üniversitenin bilimsel kimliğinin gelişmesine katkıda bulunuruz.
3-) Hazineye tüm gelirlerimizden aktardığımız pay ile sağladığımız sosyal faydayı, uyguladığımız fiyat politikalarıyla sektör fiyatlarının belirlenmesinde yaptığımız fren vazifesi ile pekiştiririz.
4-) Değişik alanlarda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla, sektöre ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eğitilmiş, kaliteli teknik bir işgücünün yetiştirilmesinde rol oynarız. Öğrencilere alanının gerektirdiği becerileri kazandırmamızın yanı sıra sektördeki gelişmeleri yakından izlemelerini sağlayarak kendilerini geliştirmelerini ve başarı ile tanıştırarak özgüvenlerini arttırmalarını sağlarız.
Kısacası İşletmemiz “Devletimiz ve Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaynaktır

Son Güncelleme: 2013-09-05 14:20:13
               

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                      Untitled Document