KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN HESAP VE FATURA BİLGİLERİ

BİRİMİN ADI                                                            
VERGİ NUMARASI
VERGİ DAİRESİİBAN NUMARALARI
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü         
   5630618997    
KİLİS VD.
TR400001500158007304076136
Türkçe ve Ybancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi
5630641890KİLİS VD.
TR160001500158007304076083
Sürekli Eğitim Merkezi5630634163KİLİS VD.
TR890001500158007304076127
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi5630634147KİLİS VD.TR950001500158007304076116
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (Formasyon Birimi)6230162728KİLİS VD.TR67001500158007304076038
Son Güncelleme: 2019-12-25 13:35:36
               

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                      Untitled Document